);

PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wendi Kastelijns en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt. Ik kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM IK GEGEVENS NODIG HEB
Ik verwerk uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van consult/opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG BEWAAR IK UW GEGEVENS
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Wendi Kastelijns worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wendikastelijns.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wendi Kastelijns maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@wendikastelijns.nl.

ALGEMENE INFO
www.wendikastelijns.nl is een website van Wendi Kastelijns
Ik ben als volgt te bereiken:
Postadres: Baronielaan 171a, 4818PG Breda
Vestigingsadres: Baronielaan 171a, 4818PG Breda
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20171000
Telefoon: 06-27353447
E-mailadres: info@wendikastelijns.nl